Lokale Contactpunten Mantelzorg hebben tot doel:
  • het versterken van de inbreng van mantelzorgers als zorgverleners;
  • erkenning van de grote maatschappelijke waarde van de mantelzorgers;
  • het gebruik maken van de ervaring, kennis en behoeften van mantelzorgers;
  • het scheppen van goede voorwaarden voor mantelzorgers;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren- staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Taken van de CPM’s zijn:
  • het faciliteren van de wederzijdse ondersteuning voor mantelzorgers,
  • het geven van voorlichting aan mantelzorgers en aan de organisaties en instellingen
  • het organiseren van diverse activiteiten voor en door mantelzorgers
Contacpunten en Contactpersonen