24 deelnemers:
  • 4 beleidsambtenaren Hoogeveen, Tynaarlo, Meppel en Midden Drenthe
  • Mantelzorgzorgondersteuners
  • Vrijwilligers

Doelstelling van de bijeenkomst
  • Kwalitatief goede mantelzorg en respijtzorg realiseren in Drenthe voor mantelzorgers en hun naasten/omgeving;
  • Inzicht en bewustwording waar de wensen en behoeften van mantelzorgersliggen;
  • Kennis delen over de maatschappelijke en economische waarde van mantelzorg, wat levert hetop?;
  • Praktische handvaten voor het realiseren vanmantelzorgbeleid;
  • Actieagenda Drenthe realiseren met mantelzorgers, gemeenten en betrokken regionale en landelijke partners.
Programma
14:30 uur Inleiding & Kennismaking
14:45 uur Actuele inzichten over de behoeften van mantelzorgers en de maatschappelijke waarde van mantelzorg (Martin Bakker, senior onderzoeker, Trendbureau Drenthe/ CMO STAMM)
15:10 uur Toelichting over het Mantelzorg Akkoord “Samen sterk voor Mantelzorg” (verfijnde taakstelling gemeenten) en informatie over de actuele landelijke ontwikkelingen (Liesbeth Hoogendijk, directeur, Mantelzorg.nl)
15: 45 uur Ervaring met Mantelzorg en praktische stappen voor beleid (Roelie van Guldener,mantelzorg Expert, Auteur “In 10 stappen Samen werken aan Mantelzorg”)
16:15 uur Werksessie: Komen tot actiepuntenagenda voor Drenthe (samen met het Platform Mantelzorg Drenthe bepalen we vervolg en acties voor de komende tijd)
16:45 uur Afsluiting


Download hier het verslag >>