Het netwerk Mantelzorg Drenthe organiseert op donderdag 24 maart 2022 een bijeenkomst over de toekomst van Respijtzorg.

Tijdstip : 14:30 ( inloop vanaf 14:15) – 17:00 uur
Locatie : NogNietBekend, regio Drenthe

Deelnemers: Beleidsambtenaren, Provinciaal Overleg Mantelzorgconsulenten Drenthe, Plenair Overleg Contactpunten Mantelzorg Drenthe

Demografische ontwikkelingen leggen in de komende jaren een grote druk op de informele zorg. Bij een deel van de mantelzorgers dreigt overbelasting. Huidige voorzieningen en faciliteiten die bedoeld zijn om mantelzorgers respijt te bieden, worden weinig benut en lijken dus (nog) niet de juiste oplossing te zijn.

Respijt is een ander woord voor:
“Een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen”.

Globale inhoud:
  • Tot gerichte afspraken komen naar aanleiding van de uitkomsten van de vorige regionale bijeenkomst Mantelzorg Drenthe op 24 oktober 2021
  • In gaan op vormen van respijtzorgvoorzieningen, AAN HUIS en BUITENSHUIS. Wat is er lokaal (gemeentelijk) aan respijtvoorzieningen beschikbaar en sluit dit aan bij de vraag van mantelzorgers?
  • Het definitieve programma wordt de eerste week van maart gedeeld. Bent u erbij?
  • Samen maken we ons sterk voor mantelzorg in Drenthe bij de bijeenkomst op 24 maart 2022.

Aanmelden
Meld u alvast aan vóór 7 maart a.s. per mail bij:


Namens:
Edo Staudt, voorzitter Drents Platform Mantelzorg
Marleen Meijer, adviseur CMO STAMM